მსოფლიო მონარქები

წიგნში განხილულია თანამედროვე მსოფლიოში მოქმედი ყველა სამეფო ოჯახი, ასევე აბსოლუტური და თეოკრატიული მონარქიები.მონარქიული ოჯახები წარმოდგენილია კონტინენტებისა და ქვეყნების მიხედვით ანბანური თანმიმდევრობით.