წიგნის სანიშნე

ხელნაკეთი სანიშნე  "ანასეული"

ზომა: 10სმ