ქაჯანა

ნიკო ლომოურის "ქაჯანა" - ნანა მელქაძის ილუსტრაციებით.   "ქაჯანა მარდად გადაახდა ჭიაკოკონას და ბაკის ღობესთან წაჰყო თავი. უცებ ჩრდილში რაღაც ბანჟგვლიანი და უთავო დაინახა."