გალაქტიკა

სამაგიდო თამაში

თამაშის მიზანია სხვებზე უფრო სწრაფად გაიაროთ მზის სისტემის ყველა დაბრკოლება და პირველმა გადაკვეთოთ გალაქტიკის საზღვარი.