ატლასი - პირველი ენციკლოპედია

ეს ატლასი ქვეყნიერებას შემოგატარებს. აქ უამრავ საინტერესო ფაქტს შეიტყობ სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობის, ტრადიციების, არქიტექტურისა თუ ცხოველთა სამყაროს შესახებ. არაჩვეულებრივი რუკები და ფოტოები თვალნათელ წარმოდგენას შეგიქმნის კონტინენტებსა და ქვეყნებზე. ატლასის  ყველა თავში არის სხვადასხვა ჩანართი:  ფაქტები ძირითადი თემის შესახებ, ცოდნისა და დაკვირვების უნარის შესამოწმებელი კითხვები და სახალისო აქტივობები.

ყდა: მაგარი
გვერდები: 138
ფორმატი: 23.5/29