სიტყვების თამაში: წარსული - მომავალი

სიტყვების თამაში განახლებული დიზაინითა და ბარათებით საუკეთესო თამაშია მგზავრობის დროს!

 

ანვითარებს მეტყველებას, ენობრივ უნარებს და კომუნიკაციას - ძირითადი ცნებების ცოდნას, მათ შორის კავშირების გამოყოფას და აღწერას,  საგნების სხვადასხვა მახასიათებლებით აღწერა/განსაზღვრას.

ანვითარებს აზროვნების უნარის - საგნების, მოვლენების, მოქმედებებისა და იდეების იდენტიფიცირება და კლასიფიკაციას.

ანვითარებს მეხსიერებას - ინფორმაციის გადამუშავების სისწრაფეს,  ვიზუალურ ყურადღებას.

 

ასაკი: 3+

მასალა: ქაღალდი

ბარათების რაოდენობა: 50 

შეფუთვის ზომა: 6*9 სმ