აკაკი წერეთლის მოთხრობები

კრებულში შესულია შემდეგი მოთხრობები:

1. დათუნა გოცირიძე

2. მამალი რას ყივის

3. მესარკე

4. ყვითელი სანთელი

5. ჩემი თავგადასავალი

 

ყდა: რბილი 

გვერდები: 160