მხიარული ექსპერიმენტები: მოლეკულები

ATOM  kids პროდუქცია წარმოადგენს სახალისო და შემეცნებით ექსპერიმენტების ნაკრებს, რომ ბავშვებმა თავად შეძლონ ცდების ჩატარება სახლის პირობებში.

 

ნაკრებ "მოლეკულებში" შედის 4 ექსპერიმენტი ზეთისა და წყლის ურთიერთქმედებაზე, ექსპერიმენტის მიზანია ორი სხვადასხვა თხევადი ნივთიერებების ურითიერთქმედებაზე დაკვირვება და ამოცანების ამოხსნა.

 

ყველა პროდუქტს ხსნარებთან და სინჯარებთან ერთად მოყვება შემეცნებითი ჟურნალი, ინსტრუქცია, გასაფერადებელი და ფანქრები.

რეაქტივები არის სრულიად უსაფრთხო ბავშვებისათვის და არ შეიცავს სიცოცხლისთვის მავნე ნივთიერებებს.

ასაკი: 6+