ფერები საბავშვო ბაღში

სერია „საბავშვო ბაღში" დაეხმარება სკოლამდელი დაწესებულებების მასწავლებლებსა და მშობლებს სასწავლო პროცესის უკეთ დაგეგმვაში, ხელს შეუწყობს მოზარდის მრავალმხრივ განვითარებასა და სასკოლო მზაობას.  სერიაში მოცემულია ასაკისთვის შესაბამისი და საინტერესო თემები, მრავალფეროვანი აქტივობები, მარტივი და გასაგები ინსტრუქციები, სახალისო ილუსტრაციები.

 

ყდა: რბილი

გვერდები: 32

ფორმატი: 19.5*27.5