მაგნიტური მოძრავი ანბანი – A B C

მაგნიტური მოძრავი ინგლისური ანბანის (ფერადი და ეფექტური ინგლისური ასოების ნაკრების) დახმარებით ბავშვები შეძლებენ ინგლისურ ენაზე მარტივი, საბაზისო სიტყვების შედგენასა და ამოკითხვას.

შეფუთვაში დაგხვდებათ:

წიგნი

მაგნიტური მოძრავი ინგლისური ანბანი